• sLIDE 9
  • Slide 3
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 15
  • Slide 17
การชำระเงิน
รายละเอียดการชำระเงิน
การคำนวนพื้นที่เพื่อติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 
- คิดจากพื้นที่จริง เพิ่ม   5%  (ค่าสูญเสียในการติดตั้ง)
- เป็นจำนวนที่ใช้จริงของไม้พื้นลามิเนต(คิดเงินจากลูกค้า)
 
กรณีติดตั้งไม้พื้นลามิเนตในพื้นที่ จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ (บางพื้นที่)
 
 - พื้นที่น้อยกว่า  30  ตรม. มีค่าดำเนินการ   3000  บาท
 - กรุณามัดจำค่าสินค้า 50% เพื่อจองสินค้าและนัดวันติดตั้งประมาณ 7 วัน
 - เมื่อสินค้าถึงหน้างานกรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนดำเนินการติดตั้ง
 - รับประกันการติดตั้ง เป็นเวลา 2 ปี (ใช้งานปกติ *การดูแลรักษาไม้พื้นลามิเนต)
 
ขั้นตอนในการติดตั้งต่างจังหวัดภาคเหนือตอนบน (บางพื้นที่)
 
1. กรุณาส่งรูปถ่ายห้องที่จะติดตั้งไม้พื้นลามิเนตห้องละ 2 รูป(ถ่ายทแยงมุม 2 ด้าน ให้เห็นกำแพงทั้ง 4 ด้าน)
2. ส่งแบบแปลนบ้าน(ถ้ามี)  หรือ วาดภาพผังบ้าน ที่จะติดตั้งไม้พื้นลามิเนต (ระบุความยาวห้องทุกด้าน)
3. ส่งเอกสารทั้งหมดได้ทางอีเมล์ที่  Nitipong2529@gmail.com  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ 082-6937486 , 090-8858566**
    เพื่อคำนวนพื้นที่ติดตั้งไม้พื้นลามิเนตและจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้โดยละเอียด**
4. การสั่งจองสินค้าและนัดวันติดตั้ง โดยโอนเงินจำนวนเต็ม 50 % เข้าทางบช.ธนาคาร  (หมายเลข บัญชีอยู่ด้านล่าง)
 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการติดตั้งต่างจังหวัด (ยกเว้นการติดตั้งในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองเชียงใหม่  บางพื้นที่)
1. ค่าเดินทางพนักงานติดตั้ง(ขึ้นอยู่กับระยะทาง) 
2. ค่าขนส่งสินค้าส่งถึงสถานที่ติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
3. ค่าที่พักพนักงานหากการติดตั้งไม้พื้นลามิเนตเกิน 1 วัน

.....................................................................................................................................................................................